Svenska Orienteringsförbundet

Frågor och svar

Kategorier: Eventor - Användarkonto och inloggning, Eventor - Personuppgifter, Eventor - Medlemsregister

Varför använder RF personnummer vid identifiering av personer?
Den främsta anledningen till beslutet är för att undvika dubbletter i systemet. För orienteringens del förenklar det avsevärt vid framförallt klubbyten, men också vid resultatservice.

Det finns fler fördelar, såsom samkörning med SPAR-registret, om det valet markeras i IdrottOnline.

• Det kan göras en samkörning med SPAR-registret, om det valet markeras i IdrottOnline. Det betyder att du som användare inte behöver ange nya adressuppgifter vid flytt. Du kommer att erhålla information på rätt adress. Dessutom slipper du som ansvarig för medlemsregistret i klubben uppdatera adress på medlemmar som flyttar eller byter namn (vid giftermål eller skilsmässa till exempel).

• Personnummer på alla deltagare är nödvändigt för att tilldelas LOK-stöd. Att använda data från IdrottOnline ger då samordningsvinster, vilket sparar in tid för dig som klubbadministratör eller ungdomsansvarig.

• Som kassör i klubben kan du vara säker på att de fakturor du skickar ut till medlemmar för ej start och efteranmälan baserar sig på korrekt data. Det sparar förhoppningsvis in en hel del administrativt arbete.

Kommentar: Möjligheten att försöka hitta ett annat sätt än att använda personnummer för identifiering hade givetvis funnits, men ansågs medföra för mycket utvecklingsarbete och dessutom ändå inte ge ett tillräckligt tillförlitligt resultat. Att exempelvis identifiera på namn och födelsedag (utan de sista fyra siffrorna som finns i personnumret) innebär problem eftersom åtskilliga personer med vanliga namn i IdrottOnline är födda samma dag. Dessutom, som redan nämnts ovan, byter personer namn. Att komplettera med förening innebär problem när personer byter förening, att komplettera med adressuppgift innebär problem när personer flyttar, att komplettera med mobilnummer innebär problem när personer byter mobilnummer osv. Förr eller senare uppkommer dubbletter. Detta undviks i princip helt med identifiering via personnumret som är unikt.

Tillbaka

Annonser

Bagheera