Svenska Orienteringsförbundet

Aktivitet: Funktionärs-matris Ravinen-arrangemang

Aktivitet Funktionärs-matris Ravinen-arrangemang
Arrangör OK Ravinen
Information

Alla medlemmar ska hjälpa till vid minst 2 olika tillfällen - därutöver baserat på hur mycket du är med i verksamheten.

Skriv in vilka av våra arrangemang du helst vill medverka vid, och vilka uppgifter du är intresserad av.

För ungdomar kan föräldrar ta över ansvaret. Det kan hända att du blir ombedd att hjälpa till vid fler/andra tillfällen, men vi använder denna matris för att fördela arbetet på bästa sätt.

Markera dina svar nedan. Kan redigeras i efterhand. Du kan välja flera alternativ.

Anmälningsstopp tisdag 1 december 2020 klockan 0:00
Starttid tisdag 1 december 2020
Kontaktperson Kjell Almgren
Antal anmälda deltagare 48

Anmälningar

Namn
Peter Albrektsson
Eva Alm
Kjell Almgren
Marita Axelsson
Nick Barrable
Elin Berg
Jenny Berg
Ann Bergman
Kent Bergman
Love Berzell
Anna Ek
Torun Ekblad
Camilla Engel
Emilia Engel
Jonny Engel
Lasse Forsberg
Ulrika Forsberg
Ruslan Glebov
Bruno Godefroy
Amanda Granqvist
Ann Granqvist
Axel Granqvist
Michael Granqvist
Assar Hellström
Lena Hellström
Erik Herne
Lars Klasson
Josefine Klintberg
Anders Kretz
Ola Kåberg
Albin Lindskog
Hugo Lindskog
Malin Lindskog
Martin Lindskog
Jacob Lindstam
Annica Lübcke
Per Mårtensson
Börje Persson
Annakarin Rahlén
Anita Rinnbäck
Ove Rinnbäck
Hannes Svahn
Håkan Svahn
Carl-Johan Thorell
Joachim Wansölin
Moa Westblad
Glenn Widerström
Anette Önerud

Annonser