Svenska Orienteringsförbundet

Aktivitet: Årsmöte Skånes OF

Aktivitet Årsmöte Skånes OF
Arrangör Skånes OF
Information

Välkommen till Skånes OFs årsmöte

Tid

Lördagen den 13 februari kl 10.

Plats

Digitalt via Zoom. Det kommer vara möjligt att koppla upp sig och bekanta sig med röstningsförfarandet ca 45 minuter före mötets början. Länk för att ansluta till mötet skickas efter anmälningstidens utgång till samtliga anmälda. Kontrollera noga att rätt e-postadress anges vid anmälan.

Anmälan

Obligatorisk föranmälan via Eventor senast 9 februari.

Årsmöteshandlingar

Skickas ut till klubbarna senast under vecka 4. 

Rätt att delta och rösta

Varje klubb kan närvara med två ombud, varav det ena har rösträtt. Ombud som deltar med rösträtt måste ha kamera påslagen när röstning sker. Övriga som har rätt att närvara och yttra sig vid mötet framgår av stadgarna.

Kontroll av behörighetshandlingar enligt 12§ i stadgarna

Varje deltagare anmäler sig själv via Eventor och anger i vilken eller vilka roller man avser delta. Efter anmälningstidens utgång kommer en lista över anmälda ombud skickas via e-post till klubbadresserna. Respektive klubb förväntas kontrollera att uppgifterna är riktiga. Om så inte är fallet måste kontakt tas med kansliet. Om allt är i sin ordning, så behöver man inte agera.

Anmälningsstopp tisdag 9 februari 2021 klockan 23:59
Starttid lördag 13 februari 2021 klockan 10:00
Kontaktperson Sven-Åke Granquist
Antal anmälda deltagare 7

Anmälningar

Namn Namn Ange i vilken eller vilka roller du kommer delta vid mötet
Henrik Eng OK Pan-Kristianstad Ombud med rösträtt på uppdrag av min klubbs styrelse
Sven-Åke Granquist Skånes OF Mötesfunktionär
Jan-Eric Nelking FK Åsen Ombud med rösträtt på uppdrag av min klubbs styrelse
Valberedning
Magnus Nilsson OK Kontinent Annan roll med rätt att närvara eller yttra sig vid årsmötet
Torbjörn Ottosson Örkelljunga FK Ombud med rösträtt på uppdrag av min klubbs styrelse
Sven-Inge Svensson Hässleholms OK Ombud med rösträtt på uppdrag av min klubbs styrelse
Anne Udd Skånes OF Styrelseledamot

Annonser