Svenska Orienteringsförbundet

Aktivitet: Åsmöte

Anmälan är stängd.

Aktivitet Åsmöte
Arrangör Västmanlands OF
Information

Anmälan till VOFs årsmöte 11 mars 2021 18.30 - digitalt.
Varje förening kan ha max 2 uppkopplade enheter. Fullmakt för röstberättigad skall vara VOF tillhanda senast den 4 mars (se inbjudan).

Anmälningsstopp torsdag 4 mars 2021 klockan 18:00
Starttid torsdag 11 mars 2021 klockan 18:30
Kontaktperson Åke Larsson
Antal anmälda deltagare 17

Anmälningar

Namn Namn
Ulf Back Vandrarringen
Marcus Ek Köping-Kolsva OK
Elisabet Elmertoft Norbergs OK
Thomas Henriksson Norbergs OK
Lars Janzon Arboga OK
Ulf Johansson Surahammars SOK
Johan Källman Norbergs OK
Göran Larsson Sala OK
Satu Larsson Sala OK
Åke Larsson Västmanlands OF
Anna Lund Västmanlands OF
Henrik Olsson Hallstahammars OK
Anders Rooth Västerås SOK
Per Sundström Västerås SOK
Torbjörn Zetterljung Arboga OK
Roger Åsberg OK Hedströmmen
Peter Österberg Surahammars SOK

Annonser

Orienteringsmagasinet 1 kr
OK Orion