Svenska Orienteringsförbundet

Aktivitet: Riksläger Idre, intresseanmälan

Anmälan är stängd.

Aktivitet Riksläger Idre, intresseanmälan
Arrangör Täby OK
Information

Vi vill med denna intressanmälan stämma av hur många ungdomar som är intresserade av att deltaga på årets riksläger i Idre och under vilka förtsättningar, samt om det finns intresserade ledare. Enligt klubbens policy "D-3.1 Ungdomsledarpolicy- utdrag ur polisens belastningsregister" (hittas under "Mina Dokument") så måste ledare över 15 år visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister innan resan.

Vi vill också veta om ni hellre deltar på ett läger på hemmaplan liknande det som genomfördes 2020.

Det är fortfarande oklart om och under vilka former som rikslägret i Idre och den gemensamma bussresan i StOFs regi kan genomföras, anmälningsdatumet är framflyttat till 16 maj. Ungdomskommittén har pga rådande COVID19 situation ännu inte tagit ställning till om klubben ska deltaga eller om vi i stället ska sikta på ett lokalt riksläger på hemmaplan liknande 2020, vi är mycket tveksamma till att sponsra/uppmuntra bussresan som smittoläget är nu.

Om Idre lägret kan genomföras så behöver Täby ha med minst 1 ledare per 10 deltagare, blir lägret av men utan bussresa så krävs flera ledare samt bilar.

Vi behöver en projektedare som planerar stugfördelning mm.

Mer info

Info från SOFT om lägret hittas på anmälan till Rikslägret i Idre INfo från StOF hittas på anmälan till den gemensamma bussresan

Anmälningsstopp söndag 9 maj 2021 klockan 0:00
Antal anmälda deltagare 0

Annonser

Orienteringsmagasinet 1 kr
OK Orion