Svenska Orienteringsförbundet

Aktivitet: Tävlingsarrangemang 2022

Anmälan är stängd.

Aktivitet Tävlingsarrangemang 2022
Arrangör OK Ravinen
Information

Hej!

Här är du som medlem att bli ombedd att lägga in vilka arrangemang som du vill hjälpa till på under 2022. Tävlingsarrangemangen är ryggraden i vår ekonomi och vårt bidrag till att det arrangeras orienteringstävlingar i Sverige. Om du eller dina barn tävliar för OK Ravinen förväntas du hjälpa till vid minst två tillfällen.

Du har också möjlighet att ange vad du kan och  vad du vill hjälpa till med. Vi kan inte lova att alla får göra exakt det de önskar, men vi försöker tillgodose önskemål så långt det går. Om du inte anmäler något specifikt kommer du bara att fördelas ut där det behövs folk.

Anmälningsstopp torsdag 1 december 2022 klockan 0:00
Starttid torsdag 1 december 2022
Kontaktperson Kjell Almgren
Antal anmälda deltagare 96

Anmälningar

Namn Namn Tävling, natt, skärtorsdagen 14 april ca kl 18-23 Tävling, långdistans, påskafton 16 april, ca kl 9-14 Trekvällars, etapp 1, 4 juli, ca kl 16-21 Trekvällars, etapp 2, 5 juli, ca kl 16-21 Trekvällars, etapp 3, 6 juli, ca kl 16-21 Stockholm Rogaining, lördag 26 November, ca kl 10-19, uppdelat Ungdomsseriefinalen 1 oktober
Ewa Albrektsson OK Ravinen Nej Nej Nej Ja Ja
Peter Albrektsson OK Ravinen Nej Nej Ja Nej Nej Ja Ja
Tone Albrektsson OK Ravinen Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja
Eva Alm OK Ravinen Nej Nej Nej Nej Nej Ja
Emma Almgren OK Ravinen Ja Ja
Kjell Almgren OK Ravinen Ja Ja
Kristina Aneland OK Ravinen Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja
Marita Axelsson OK Ravinen Ja Ja
Petra Axelsson OK Ravinen Ja Ja
Nick Barrable OK Ravinen Nej Nej Ja Ja Ja Ja Nej
Sarah-Jane Barrable OK Ravinen Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej
Jenny Berg OK Ravinen Nej Nej Ja Nej Nej Ja
Stefan Berg OK Ravinen Ja Ja Nej Nej Ja
Ann Bergman OK Ravinen Ja Ja
Gustav Bergman OK Ravinen Nej Nej Ja Ja Ja Ja
Helena Bergman OK Ravinen Nej Nej Ja Ja Ja Ja
Kent Bergman OK Ravinen Nej Ja Nej Nej Nej Ja Ja
Love Berzell OK Ravinen Ja Nej Nej Nej Nej Ja Ja
Cecilia Björklund OK Ravinen Ja Ja Ja Ja Ja
Martin Björklund OK Ravinen Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja
Mats Brohagen OK Ravinen Nej Nej Nej Ja
Olle Brohagen OK Ravinen Nej Nej Nej Ja
Peter Ehrlin OK Ravinen Nej Ja Nej Nej Nej Ja Nej
Anna Ek OK Ravinen Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja
Torun Ekblad OK Ravinen Nej Nej Ja Ja Ja Ja
Camilla Engel OK Ravinen Ja
Emilia Engel OK Ravinen Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja
Annie Forsberg OK Ravinen Ja
Frida Forsberg OK Ravinen Ja Ja
Lasse Forsberg OK Ravinen Ja Ja Ja
Ulrika Forsberg OK Ravinen Nej Nej Ja Ja Nej Ja Nej
Anders Gezelius OK Ravinen Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej
Ruslan Glebov OK Ravinen Ja
Amanda Granqvist OK Ravinen Ja Ja Ja Ja
Ann Granqvist OK Ravinen Ja Nej Nej Nej
Axel Granqvist OK Ravinen Ja Ja Ja Ja Ja Nej
Emil Granqvist OK Ravinen Ja Nej
Michael Granqvist OK Ravinen Ja Nej Nej Nej
Johanna Gréen OK Ravinen Ja Ja
Karin Hallsten OK Ravinen Ja Ja
Assar Hellström OK Ravinen Ja Ja Ja
Viktoria Helmersson OK Ravinen Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Anna Herly OK Ravinen Ja Nej Nej Nej Nej Ja Nej
Christophe Herly OK Ravinen Ja Nej Nej Nej Nej Ja Nej
Erik Herne OK Ravinen Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej
Olle Kallur OK Ravinen Ja Ja Ja
Heléne Klasson OK Ravinen Ja
Lars Klasson OK Ravinen Ja Nej Nej Nej Nej Nej
Josefine Klintberg OK Ravinen Ja Ja Nej Nej Nej Nej
Anders Kretz OK Ravinen Ja Ja Nej Nej Nej Ja
Per Kretz OK Ravinen Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej
Ingalill Kåberg OK Ravinen Nej Ja Ja Ja Ja Nej Nej
Ola Kåberg OK Ravinen Ja Ja Ja Ja Ja
Julia Lauri OK Ravinen Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej
Malin Lindskog OK Ravinen Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja
Martin Lindskog OK Ravinen Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja
Nina Lundberg OK Ravinen Ja Ja
Anna Lundquist OK Ravinen Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja
Björn Lundquist OK Ravinen Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja
Erik Lundquist OK Ravinen Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja
Annica Lübcke OK Ravinen Ja Ja Nej Nej Nej Nej
Peter Lübcke OK Ravinen Ja Ja
Allan Mogensen OK Ravinen
Hannes Mogensen OK Ravinen Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja
Maria Mogensen OK Ravinen Ja Ja Nej
Smilla Mogensen OK Ravinen Ja Ja Ja
Per Niva OK Ravinen Nej Nej Ja Ja
Rickard Norlin OK Ravinen Ja Ja
Mikael Nyström OK Ravinen Ja Ja
Sanna-Kaisa Nyström OK Ravinen Ja Ja Ja Ja
Per-Åke Olsson OK Ravinen Ja Ja Ja
Mattias Palm OK Ravinen Nej Ja Nej Nej Nej Ja Ja
Börje Persson OK Ravinen Ja Ja Ja Ja
Erik Pihlo OK Ravinen Ja Ja
Annakarin Rahlén OK Ravinen Ja Ja
Yngve Rahlén OK Ravinen Ja Ja
Anita Rinnbäck OK Ravinen Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej
Ove Rinnbäck OK Ravinen Nej Nej Ja Ja Ja Nej
Lena Risby OK Ravinen Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej
Viktoria Rubin OK Ravinen Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja
Björn Rundström OK Ravinen Ja Ja Nej Nej Nej Ja Ja
Vendela Rundström OK Ravinen Ja Ja Ja Nej Ja Ja
Maria Sjögren OK Ravinen Ja Ja Ja Nej Ja
Jenny Struck OK Ravinen Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej
Teo Struck OK Ravinen Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja
Hannes Svahn OK Ravinen Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej
Ylva Svärdström OK Ravinen Nej Nej Nej Ja
Carl-Johan Thorell OK Ravinen Ja Ja Ja
Joachim Wansölin OK Ravinen Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Pär Westblad OK Ravinen Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej
Glenn Widerström OK Ravinen Ja Ja Ja
Edvin Wollbrand OK Ravinen Ja Ja Nej Ja Ja Ja Nej
Per Wollbrand OK Ravinen Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja
Martin Öhman OK Ravinen Ja
Anette Önerud OK Ravinen Ja Ja Ja Ja
Ida Österberg OK Ravinen Nej Nej Ja Ja Ja Nej

Annonser

Bagheera