Svenska Orienteringsförbundet

Frågor och svar

Kategori: OLA - 1. Komma igång - 01 Konfiguration och programinstallation

Hur installerar jag programmet?
Det finns olika sätt att installera OLA:

Normal installation.För träningar och små tävlingar där en enda dator används utan nätverk. Dubbelklicka på den nedladdade filen som är en vanlig MSI-fil, dvs en Windows Installer-fil. För en standardinstallation används lämpligen de förvalda alternativen. OLA Klient och OLA Server installeras. Dessa hittas under Start  Program  OLA.
För att köra tävlingen krävs endast OLA Klient. För att kunna göra en backup/återställning av den inbyggda databasen (exempelvis för att testa) så behövs OLA Server användas.

Via webbstart.
Webstart stöds inte efter version 5.10.1
För träningar och tävlingar där flera datorer används tillsammans i ett nätverk. Börja med att installera OLA Server på minst en dator, se ”Normal installation” ovan. OLA Klient installeras på övriga datorer via s k webbstart i ett webbläsarfönster. Tänk på att Java behöver vara installerat på dessa först. Java laddas ner från https://java.com/download När OLA är installerat på serverdatorn, Java är installerat på klientdatorn och datorerna är hopkopplade i ett nätverk, gör så här:
1. På serverdatorn, öppna programmet OLA Server. Välj vilken datakälla (om det finns flera) samt vilken tävling som ska användas och tryck sedan på Start. Ovanför valet för datakälla står serverns namn och IP-adress, vilka sedan används av klienterna för att koppla upp sig mot servern.
2. På klientdatorn, öppna webbläsaren och i adressfältet, ange IP-adressen och portnumret till OLA Server, t ex http://192.168.0.1:8080.
3. Klicka på länken OLA Klient och följ instruktionerna för att ladda ner klienten. Programmet OLA Server får ej stängas under tävlingen, då tappar klienterna kontakten. OLA Server kan med fördel köras i bakgrunden i förminskat läge.
3. Det finns flera fördelar att koppla upp OLA via webbstart vid tävlingar med nätverk:  OLA behöver inte installeras på normalt sätt på klientdatorerna.  Aktuell tävling väljs redan i OLA Server så användarna aldrig kan göra fel.  Vid uppgradering av OLA så är det bara serverdatorn som behöver uppgraderas/installeras om.  OLA fungerar på andra operativsystem än Windows, t ex Mac, Linux och Unix.
Nackdelen är att första gången OLA ska laddas ner så tar det lite längre tid att starta. Notera också att stämplingssystemet Sportidents USB-enheter inte fungerar för andra operativsystem än Windows. Det går förstås också bra att göra normala installationer på klientdatorna istället för webbstart, eller en kombination med webbstart på vissa datorer och normal installation på andra.

Tillbaka

Annonser

Bagheera