Swedish Orienteering Federation

Frequently asked questions

Category: OLA - 1. Starting up - 02 Basics

Hur fungerar menyer och dialoger i OLA?
Användargränssnittet i OLA är uppbyggt på i stort sett på samma sätt genom hela programmet, oavsett om det är en endagarstävling, flerdagarstävling eller stafett.

Navigatorn
Menyn till vänster, den s k navigatorn, är strukturerad i kronologisk ordning med funktioner Före tävling, Under tävling samt Efter tävling, grupperade var för sig. I stort följer även funktionerna inom de grupperna en tänkt tidsordning.

Navigatorn ändrar utseende beroende vilken typ av tävling som väljs. Väljs att arrangera en tävling med Sportident döljs funktioner för Emit och tvärtom. Väljs en flerdagarstävling flyttar de funktioner som är aktuella för just en tävlingsdag in under den etappen.

Navigatorn kan döljas via en ikon i verktygsfältet eller från menyn Visa uppe i menyn. Det kan vara lämpligt för att optimera användandet av bildskärmens storlek, t ex för dialoger för speakern och fördela starttider.

Dialoger
Nästan alla dialogfönster i OLA består av den s k Bläddraren till vänster och Egenskaper till höger.

I Bläddraren markeras en eller flera rader där information om denna rad, eller information som är gemensam om flera rader markeras, visas i Egenskaper.

I de flesta fönster kan du skriva ut informationen precis som den ser ut Bläddraren.

Bläddraren kan ställas om så den passar sina egna syften genom:

 Att flytta om ordningen på kolumnerna.
 Att ändra sorteringen genom att klicka på rubriken för aktuell kolumn.
 Att välja innehåll genom att klicka på aktuell ikon och markera/avmarkera önskade kolumner.
 Att ändra bredd på valda kolumner genom att dra i rubrikens kant.

Flera rader i bläddraren kan markeras genom kombinationer med Shift och/eller Ctrl. Är flera rader markerade går det att ändra enskilda fält för alla markerade rader i Egenskaper.

För att nyttja fönstrets hela bredd kan du vid behov stänga egenskaper med aktuell ikon.

Fält markerade med * är obligatoriska och behöver alltid fyllas i.

Back

Advertisements

Bagheera