Swedish Orienteering Federation

Frequently asked questions

Category: OLA - 1. Starting up - 03 Testing

Hur testkör jag lämpligast data från Eventor?
Som arrangör rekommenderar vi starkt att använda Testeventor som nås här: Gå till Testeventor!

Testeventor är en kopia av Eventor och uppdateras med tävlingsdata, roller mm från skarpa Eventor fyra gånger om året. I Testeventor kan du kan prova, experimentera, lägga in och ta bort data efter eget tycke och smak osv. Lägg till en testtävling eller arbeta med en befintlig - det går bra vilket som.

I Testeventor gäller samma inloggningsuppgifter som till skarpa Eventor.

Det finns två sätt att använda Testeventor - antingen genom att ladda hem en hel tävling inifrån OLA, eller ladda hem en anmälningsfil.

1. För att ladda hem en hel tävling behöver följande rad läggas in i ola.properties-filen:
eventorURL=https://eventor-sweden-test.orientering.se/api

Då kopplar OLA upp sig mot Testeventor istället för Eventor. Glöm inte att plocka bort raden när du är klar.

2. För att använda en fil med anmälningar, börja med att ladda hem filen från Testeventor. Välj hämtad fil under Före tävling → Anmälningar → Importera anmälningar.

Du kan ladda hem anmälningar från Eventor i tidigt skede och testköra.

Det går att göra importen flera gånger med nya filer. Om någon ändring skett på redan anmälda deltagare uppdateras uppgifterna om den deltagaren.

OBS! När anmälningstiden gått ut rekommenderas det att ta bort alla anmälningar i OLA och ladda hem allt på nytt, annars ligger det kvar sådana anmälningar som ångrats av deltagarna i Eventor innan anmälningstidens utgång. Anledningen till detta är för att möjligheten finns att ladda hem anmälningar inom en viss tidsperiod. Annars hade samtliga anmälningar varit nödvändiga att importera varje gång.

Back

Advertisements

Bagheera