Svenska Orienteringsförbundet

Frågor och svar

Kategori: OLA - 1. Komma igång - 03 Testning

Hur testar jag brickinläsningen vid en generalrepetition eller en utbildning med mina funktionärer?
Det här testet görs lämpligen i god tid före tävling, t ex vid genrepet eller i samband med en utbildning av funktionärer. Testet ska ej utföras samma dag som tävling.

1. Skapa en kopia av tävlingens databas och koppla upp OLA Klient mot den.
2. Anmäl en deltagare med bricka.
3. Kontrollera att rätt skrivare är installerad och vald. Justera vänster- och högermarginal om nödvändigt. Görs i dialogen Under tävling - Tävlingsexpedition - Löparhantering - Sträcktider (individuell).
4. Starta dialogen Under tävling - Tidtagning - Brickinläsning Sportident/Emit.
5. Verifiera att avläsningsenheten är kopplad till rätt port och i rätt hastighet:

a. Klicka på ikonen för serieportsinställningar. I den nya dialog som visas, ta bort alla eventuella tidigare kopplingar som ligger där. Välj sedan:

i. Funktion, t ex ”SI - läs in brickor” om Sportident används.
ii. Port, t ex Com 3, om det är vad som ställts in vid inkopplingen av enheten, se egen fråga med svar.
iii. Hastighet, t ex 38 400 för Sportident.
iv. Klicka på ”Lägg till”.
v. Välj ”OK”.

6. Aktivera automatisk utskrift av sträcktider vid avläsning:
a. Klicka på ”Inställningar” uppe till vänster och menyn som kommer upp, klicka på ”Inställningar” (igen).
b. I den nya dialogen som visas, kryssa för ”Skriv ut individuella sträcktider”.
c. Välj rätt modell på masterenheten och klicka ”OK”.
7. Testa att läsa av brickan.

Glöm inte att byta tillbaka till den skarpa tävlingen innan tävlingsdagen.

*) Nolltiden är den tid OLA räknar mot. För ändra eller kontrollera nolltiden,se Före tävling - Tävlingsparametrar - Tävlingsuppgifter och klicka på ”Etapp” för att sedan ställa in nolltiden i fältet ”Etappdatum/nolltid”.

Tillbaka

Annonser

Bagheera