Svenska Orienteringsförbundet

Frågor och svar

Kategori: OLA - 1. Komma igång - 04 Antal datorer

Hur många datorer behövs för min tävling, inklusive speaker, direktanmälan mm?
Vi rekommenderar följande för en tävling runt 500 deltagare:

 En dator för OLA Server.
 Två datorer för direktanmälan (idag anmäler sig runt 25-35 % direkt på tävlingen, beroende på väder). Den ena kan sedan flyttas över till ”röd utgång” (se egen fråga med svar) när största trycket lagt sig.
 En/två datorer vid utläsning.
 En dator för ändringar före tävling och som sedan också används under tävling för ”röd utgång” (se egen fråga med svar).
 Om speakerfunktion finns; ett antal datorer med kopplade externa (stora) skärmar till sig, där antalet skärmar är beroende av hur många externa skärmar respektive dator kan hantera (standard är en eller två) och hur många klasser som ska bevakas.

Tillbaka

Annonser

Bagheera