Svenska Orienteringsförbundet

Frågor och svar

Kategori: OLA - 1. Komma igång - 05 OLA i nätverk

Hur sätter jag upp OLA i ett nätverk?
Enklaste sättet att sätta upp ett OLA-nätverk är att använda sig av en router som delar ut IP-adresser, s k DHCP. Det kan t ex vara en vanlig bredbandsrouter. Alla datorer ska då vara inställda så att de automatiskt erhåller en IP-adress, vilket ofta är standard.

Om DCHP-funktion saknas i nätverket konfigureras alla klienter med fasta IP-adresser. Använd i så fall nät ur adressrymderna 192.168.X.X eller 10.X.X.X.

OBS! Om nätverksanslutna skrivare används, lås adresserna i DCHP-servern eller konfigurera skrivarna med fasta adresser.

Om ingen kontakt fås mellan datorerna, konfigurera om eller stäng av Windows brandvägg på serverdatorn.

Komplettering med en beskrivning av hur brandväggen ska vara konfigurerad kommer.

Tillbaka

Annonser