Svenska Orienteringsförbundet

Frågor och svar

Kategorier: Eventor - Ny tävling, Eventor - Tävlingskalender, Eventor - Behörighet

Hur kan vi i klubben byta namn och tilldelat datum för en tävling efter ansökningstidens utgång?
Efter ansökningstidens utgång kan endast de tävlingsansvariga i distriktet utföra ändringar.

Efter att tävlingsprogrammet går i tryck i november året före tävlingsåret kan endast Svenska Orienteringsförbundet utföra ändringar. Anledningen är för att tävlingsnamnet i Eventors program ska följa den namnstandard som är framtagen. Vill du få ett namn ändrat, skicka ett mejl med förslag på namnändring till Eventor-supporten (eventorsupport@orientering.se) så får du hjälp. Skicka med kopia till tävlingsansvarig i distriktet. En lista på distriktens tävlingsansvariga hittar du på svenskorientering.se, under avdelningen Arrangera.

Tillbaka

Annonser

Bagheera