Swedish Orienteering Federation

Frequently asked questions

Category: OLA - 1. Starting up - 06 Database

Hur många deltagare klarar OLAs inbyggda databas – och när en extern databas behövs, vilken rekommenderas?
Den inbyggda databasen klarar lika många som en extern databas.

Vill man använda en extern databas rekomenderas MySQL, version 5.5 eller senare, men testa noga av dessa innan tävling.

OBS! SQL Server rekommenderas inte då vi fått in en del SQL-specifika felrapporter som vi inte har möjlighet att ge support på. Stödet är borttaget i senare versioner av OLA.

Back

Advertisements

Orienteringsmagasinet 1 kr
Skåne OF