Svenska Orienteringsförbundet

Frågor och svar

Kategori: OLA - 1. Komma igång - 10 Skapa eller importera tävling

Om tävlingen inte importeras från Eventor, hur skapar jag en ny tävling?
Välj Arkiv → Ny tävling. I nästa steg, välj Skapa lokal tävling.

Nästa steg är att ange tävlingsnamn, tävlingsform, tävlingstyp, startdatum samt slutdatum. Om du inte valt en extern databashanterare laddas klubbar och personer in som standard. Om någon annan databashanterare är vald görs detta manuellt senare. Beroende på vilken tävlingsform som väljs påverkar det menyerna i OLA.

När person- och klubbregister laddats in, fyll i tävlingsparametrar. Glöm inte att vid behov justera etappens nolltid, som ska vara inställd så att ingen deltagare startar före denna tid men att alla deltagare samtidigt ska komma i mål inom 12 timmar efter denna tid. Om du inte använder den inbyggda databashanteraren behöver du importera eller registrera klubbarna innan det går att genomföra uppdateringen. Vissa uppgifter kan du inte lägga in förrän person- och klubbregistren är importerade.

Tillbaka

Annonser

Bagheera