Svenska Orienteringsförbundet

Frågor och svar

Kategori: OLA - 3. Före tävling - 02 Kontroller och banor

Hur sätter jag upp en paus av tiden mellan två kontroller, t ex vid en vägpassage?
Görs via Före tävling → Kontroller och banor → Registrera kontroller.

Välj den kontroll som ligger efter passagen och för den kontrollen anger du under Maximal fri sträcktid den tid i sekunder som kan dras bort, dvs den tid deltagaren har på sig att passera övergången.

Tänk på att speakern får rapportera preliminära tider fram till det att den tävlande stämplat ut eftersom olika tävlande tar olika lång tid på sig vid passagen och denna information inte kommer in i systemet förrän den tävlande läst ur sin bricka.

Tillbaka

Annonser

Bagheera