Svenska Orienteringsförbundet

Frågor och svar

Kategori: OLA - 3. Före tävling - 02 Kontroller och banor

Vi önskar ha utbrutet mål på vår tävling, hur sätter vi upp det i OLA?
Det här går att göra på två sätt.

1. Målkontroll i skogen och utstämpling på arenan (det normala). Då är det viktigt att deltagarna verkligen kommer ihåg att stämpla ut vid arenan så att de får ett resultat. Det är också viktigt att de inte stämplar även vid en eventuell målkontroll på arenan. Då skrivs nämligen den befintliga måltiden från det utbrutna målet över i brickan och deltagaren får en felaktig sluttid.

2. Ibland är det långt från sista kontrollen till mål och det kan finnas behov av att låta en del klasser räkna tiden till sista kontrollen och sedan gå i mål därifrån. Här sätter man upp OLA på samma sätt som när en paus läggs in mellan två kontroller pga exempelvis en vägpassage. Följande gäller för dessa klasser:

a. Målkontrollen behöver plockas bort från banan i OLA och sista kontrollen ändras till en målkontroll. Görs via Före tävling → Kontroller och banor → Registrera kontroller.

b. Deltagarna behöver stämpla både vid sista kontrollen och i målet, även om tiden mellan sista kontrollen och målet inte räknas. Målstämplingen behövs nämligen i brickan. Utläsning sker precis som vanligt efter målgång.

Tillbaka

Annonser

Bagheera