Svenska Orienteringsförbundet

Frågor och svar

Kategori: OLA - 3. Före tävling - 03 Mellantidskontroller för speaker

Hur sätter jag upp mellantidskontroller och kontrollerar så att detta fungerar?
Det här görs i tre steg:

1. Ange rätt typ på kontrollerna.
Under Före tävling → Kontroller och banor → Registrera kontroller, ändra de olika mellantidskontrollerna till typen ”Mellantidskontroll” istället för ”Kontroll”. Typen på målenheternas behöver inte ändras – de går som ”normala” kontroller.

2. Registrera och ge namn på kontrollerna.
Under Före tävling → Kontroller och banor → Registrera radiokontroller, ge namn på de olika mellantidskontrollerna. Tryck på plus-symbolen, ange ett namn och välj sedan en av kontrollerna i listboxen. Fortsätt tills alla mellantidskontroller är registrerade. Här kan man även ange en mellantidspassering som inte är en kontroll. Det kan t ex vara en bropassage som rapporteras via radiokommunikation. I det fallet ska ingen mellantidskontroll väljas i listboxen.

3. Knyt mellantidskontrollerna till rätt klasser.
Under Före tävling → Klasser → Knyt radiokontroller till klasser, para ihop mellantidskontrollerna med de klasser som passerar dem. Klicka på det vita fältet bredvid den klass som du vill knyta radiokontroller till. I den dialog som kommer upp ska de radiokontroller som klassen använder flyttas från vänster till höger. Se även till att kontrollerna ligger i den ordning de passeras. För varje radiokontroll kan även en passertid (löptid) anges. Den tiden används sedan för att beräkna passertider för deltagare.

För att kontrollera att uppsättningen är korrekt behöver enheterna kopplas in, speakerfönstret öppnas och sedan provstämpling ske. Se egen fråga med svar under avsnittet för speaker (Under tävling).

Tillbaka

Annonser

Bagheera