Swedish Orienteering Federation

Frequently asked questions

Category: OLA - 3. Before the event - 05 Entry

Varför skiljer OLA på anmälningsklasser och tävlingsklasser?
Anmälningsklassen är den du anmäler dig till. Den håller koll på generella uppgifter som har med anmälningen att göra, t ex anmälningsavgifter. Anmälningsklassen kan t ex sedan delas eller slås samman med en annan klass. Resultatet av den delningen eller sammanslagningen blir då tävlingsklassen.

Ett exempel där skillnaden blir tydlig är flerdagarstävlingar där du normalt anmäler dig till hela tävlingen (alla dagar), men där det sedan finns en tävlingsklass, med olika egenskaper, för respektive etapp.

Back

Advertisements

Bagheera