Swedish Orienteering Federation

Frequently asked questions

Categories: Eventor - Entry, Eventor - Membership

Varför saknas en del namn i klubbens lista när jag ska anmäla till tävling?
Eventor hämtar all persondata från Riksidrottsförbundets system, IdrottOnline. De personer som ska anmälas behöver därför finnas med i medlemsregistret i IdrottOnline.

Du behöver också vara registrerad som aktiv i orientering i IdrottOnline. Det betyder att rutan "Orientering" ska vara förkryssad under "Aktiv i idrott" på din personliga sida i IdrottOnline. Kontakta din klubbadministratör om du saknas i listan över medlemmar i Eventor.

Back

Advertisements

Orienteringsmagasinet 1 kr
OK Orion