Svenska Orienteringsförbundet

Frågor och svar

Kategori: OLA - 3. Före tävling - 07 Förberedelser innan lottning

Hur kontrollerar jag att det inte är för få eller för många deltagare i någon klass?
Gå via Före tävling → Förberedelse inför lottning → Klasstatistik.

Den är ett bra hjälpmedel för att snabbt få en överblick av anmälningsläget. Kontrollera följande:

 Att det finns tillräckligt många deltagare i varje klass. Om inte, slå ihop berörda klasser.
 Att eventuella elitklasser inte har för många deltagare. Om så är fallet, gallra berörda elitklasser.
 Att det inte är för många deltagare i någon klass. Om så är fallet, dela berörda klasser.

För eventuella åtgärder, se egna frågor med svar.

Tillbaka

Annonser

Bagheera