Svenska Orienteringsförbundet

Frågor och svar

Kategori: OLA - 3. Före tävling - 07 Förberedelser innan lottning

Hur slår jag ihop klasser?
I de fall det finns klasser med för få deltagare kan det vara aktuellt att slå ihop klasser.

För individuell tävling görs det via Före tävling → Förberedelse inför lottning → Slå ihop klasser.

I dialogen visas alla klasser med fyra eller färre deltagare med avvikande färg. Det är bara en varning och indikerar att det eventuellt behöver åtgärdas.

För att slå ihop klasser:
 Markera den klass som du vill flytta till en annan klass.
 Välj vilken klass den ska flyttas till i fältet Flyttad till.

För att ångra en delning, flytta klassen till sig själv.

För stafett finns inte möjligheten att slå ihop klasser. Skriv ner de lag som ska flyttas (i OLA, inte i Eventor då de i så fall får efteranmälningsavgift). Ta bort lagen, ta bort klassen och gå in i nya klassen och registrera lagen där.

Tillbaka

Annonser

Bagheera