Swedish Orienteering Federation

Frequently asked questions

Category: OLA - 3. Before the event - 07 Preparations before raffling

Hur delar jag en anmälningsklass?
I de fall antalet deltagare i en enskild klass blir väldigt många kan klasser behöva delas.

För att kunna dela en klass behöver fältet ”Max antal deltagare” under Före tävling → Klasser → Registrera anmälningsklasser fyllas i med ett korrekt värde. Vid delningen skapas så många klasser som behövs för att varje delklass ej får mer deltagare än vad som är angett som max antal deltagare. Här anger man även om klassen ska delas föreningsvis eller distriktsvis.

Funktionen för att dela klasser nås via Före tävling → Förberedelse inför lottning → Dela klasser. De klasser som har fler anmälda än vad som tillåts är markerade med avvikande färg och indikerar att klassen kan behöva delas. Det är inget krav att dela klassen. För att dela klassen, markera klassen och flytta den till höger med ”Pil höger”-knappen. Till höger visas då de nya klasserna. Nya klass-id-nummer behöver anges innan delningen kan slutföras. Dessa id ska tas från Eventor för att säkerställa synkronisering mellan Eventor och OLA. Delningen sker när klick gjorts på ”Spara”.

För att återta en delning, flytta tillbaka de delade klasserna till vänstra sidan.

Back

Advertisements

Bagheera