Swedish Orienteering Federation

Frequently asked questions

Categories: Eventor - New event, Eventor - Event administration

Vi arrangerar en DM-tävling för två distrikt i ett s k samarrangemang. Hur lägger vi upp tävlingen så att det blir korrekt med tävlingsprogram och tävlingsrapport (inkl. arrangemangsavgiften)?
Tävlingen ska till att börja med bara läggas in som ett enda arrangemang i Eventor. Ange arrangörsklubb (alt. arrangörsklubbar) och aktuellt granndistrikt som arrangörer så att det distriktets deltagare ser tävlingen när de söker på tävlingar i sitt distrikt i tävlingsprogrammet.

Följande gäller vid skapandet av tävlingsrapporten:

- Normalt sett ska båda distrikten markeras som arrangerande föreningars distrikt vid skapandet av tävlingsrapporten.

- Även om två föreningar från två olika distrikt står som arrangörer i Eventor kan det ibland vara aktuellt att endast markera ett distrikt i Eventor vid skapandet av tävlingsrapporten. Det kan ske om medarrangören inte haft någon inblandning i själva arrangerandet just den dagen, till exempel om de två föreningarna arrangerar var sin DM-tävling två olika dagar under en helg, men samordnar arena, parkering, dusch osv. Då ska normalt sett endast arrangerande förenings distrikt markeras i Eventor vid skapandet av rapporten ena dagen och den andra föreningens distrikt andra dagen, om inte annat är överenskommet mellan distrikten. Vid osäkerhet, kontakta OF.

Back

Advertisements

Mila