Swedish Orienteering Federation

Frequently asked questions

Category: OLA - 3. Before the event - 07 Preparations before raffling

När ska vakansplatser användas och hur lägger jag in det i startlistan?
Vakansplatser ska alltid inlottas i elitklasser om antalet anmälda överstiger tillgängliga platser. Vakanta platser kan även lottas in i andra åldersindelade klasser och arrangör får då erbjuda dessa vakanta platser på tävlingsdagen.

För att lägga in vakanta platser, gå via Före tävling → Klasser → Registrera anmälningsklasser. För aktuell anmälningsklass och i egenskapsfönstret till höger, ändra ”Antal vakansplatser” till önskat antal.

För tilldelning av vakanser, se egen fråga med svar.

Back

Advertisements

Bagheera