Svenska Orienteringsförbundet

Frågor och svar

Kategori: OLA - 3. Före tävling - 11 Nummerlappar

Hur fördelas nummerlappar, inkl. fördelning av nummerlappar vid stafettävling?
Nummerlappar är i första hand till för speakerfunktionen. Att tilldela klasserna nummerlappar kan göras både före och efter lottning.


Nummerlappstilldelning före lottning

Görs via Före tävling → Klasser → Parametrar för tävlingsklasser.

För de klasser som är klara för att bära nummerlapp ställs klassens första nummerlappsnummer in. Fältet heter ”Nummerlappsbas”. Vid lottningen fördelas nummerlappsnumren ut på de anmälda deltagarna.


Nummerlappstilldelning efter lottning

Görs via Före tävling → Klasser → Nummerlappar.

Den eller de klasser som ska behandlas flyttas över till högra sidan.

1. Ange första nummerlappsnummer för första klassen och om flera klasser är överflyttade, eventuellt mellanrum mellan klasserna. Klicka sedan på knappen ”Tilldela”. Nu har valda klasser fått sin nummerlappsbas tillsatt.

2. Klicka på knappen ”Fördela” så fördelas nummerlappsnumren ut på deltagarna i aktuella klasser.

För att sätta egen nummerlappsbas för varje klass enskilt, behandla en klass i taget på den högra sidan.

Vid stafett, tänk på att kombinationslag kan ställa till nummerlappsfördelningen.


Kontroll av fördelningen

Kontrollera numren i startlistan efter att lottningen är gjord.


Nya nummerlappsnummer på sträcka 2 och högre

Ibland finns det behov av att ha olika nummer för olika sträckor i samma lag, t ex om man i klubben har en enda nummerlappsserie och vill kunna använda dessa nummerlappar vid en stafett.

Innan lottning utförs, gå in under Före tävling → Klasser → Parametrar för sträckor och för aktuella klasser, klicka ur rutan ”Samma nummerlappar som föregående”. Om lottning redan utförts, gör om denna.

Tillbaka

Annonser

Bagheera