Svenska Orienteringsförbundet

Frågor och svar

Kategori: OLA - 3. Före tävling - 12 Startlista

Hur skapar jag en startlista, dvs hur lottar jag (gäller även stafett)?
Görs via Före tävling → Lottning → Startlottning.

Klasser som är markerade med gult varnar om att det finns klasser med färre än fem deltagare eller klasser med fler deltagare än vad som är angivit som max antal. För eventuell åtgärd, se egna frågor med svar om hur klasser slås ihop eller delas.

Själva lottningen går helt enkelt till så att klassen flyttas från vänster till höger. Om någon klass skulle behöva lottas om, flytta bara tillbaka klassen till vänster och utför de eventuella korrigeringar som behövs innan omlottning och flytta sen över klassen till höger igen.

Notera att lottning även behöver utföras för klasser med gemensam start, t ex för stafettklasser.


Kontrollera lottning

För att kontrollera lottningen, gå via Före tävling →Klasser → Parameter för sträckor.

För sträcka 2 och högre i stafettklasserna, se till så att ”Starttidsfördelning” är satt till ”Förra sträckans första löpare”.

Tillbaka

Annonser

Bagheera