Swedish Orienteering Federation

Frequently asked questions

Category: OLA - 3. Before the event - 12 Start list

Hur skriver jag ut minutstartlistor åt startpersonalen, respektive startlistor åt speakerfunktionen och för publicering på arenan?
Görs via Före tävling → Startlista.

Här finns ett antal olika listor att skriva ut. Alla listor skrivs ut genom att flytta över de klasser/föreningar som ska skrivas ut till den högra sidan och sedan klicka på ”Skriv ut”.

Alla utskrifter skrivs ut i den ordning klasser/föreningar är listade i den högra bläddraren. Genom att använda klassgruppsväljaren i överkant på den vänstra bläddraren kan klasser flyttas över i en försorterad ordning. I inställningsdialogen kan ytterligare inställningar göras.


Minutstartlistor

Minutstartlistor kan skrivas ut för startplats och startbord. Startplatsen styrs av banorna och startbord registreras för klasserna under Parametrar för tävlingsklasser.

Minutlistan skrivs ut för den eller de starter och startplatser som har flyttats över till bläddraren. Genom att flytta över alla starter och startbord skrivs en gemensam minutlista ut för alla deltagare. Genom att flytta över enbart en start och dess startbord skrivs bara den minutlistan ut. Alla kombinationer är möjliga.


Stafettstartlistor

Stafettstartlista för kartplocket, samt för funktionärer som hanterar reservkartor vid växlingen på arenan, skrivs ut via Före tävling → Gaffling → Startlista med banor.

Stafettstartlista för Eventor laddas upp via Före tävling → Startlista → Ladda upp startlista.

Stafettstartlista för publicering på arenan skrivs ut via Före tävling → Startlista → Stafettstartlista.

Det går även bra att exportera startlistan och ladda upp i Eventor. Det görs då via Före tävling → Startlista → Exportera startlista.

Back

Advertisements

Bagheera