Swedish Orienteering Federation

Frequently asked questions

Category: OLA - 3. Before the event - 12 Start list

Hur tillsätter jag vakanser på vakansplatser?
Beroende på av vilken anledning en vakant plats ska tillsättas används antingen dialogen för anmälan (om det är en deltagare som blivit missad av någon anledning) eller dialogen för att tillsätta reserver (om det finns deltagare på reservlistan).

Dialogen för anmälan nås via Före tävling → Anmälningar → Registrera anmälningar.

Dialogen för reservtillsättning nås via Före tävling → Efteranmälan och återbud → Tillsätt reserver.

Back

Advertisements

Bagheera