Swedish Orienteering Federation

Frequently asked questions

Category: OLA - 4. During the event - 01 Backup

Hur gör jag vid ett driftsstopp och hur läser jag tillbaka en backup?
På varje inläsningsdator sparas brickavläsningarna i en s k loggfil under mappen ProgramData/OLA5/log. Loggfilen går att läsa in via Under tävling → Tidtagning → Läs in Emit/Sportident loggfiler.

Vid behov går det även att läsa in bufferten direkt från avläsningsenheterna.

Testa av sådant här i god tid före tävling så du känner dig bekväm i hur du ska agera vid ett eventuellt driftsstopp.

Back

Advertisements

OK Orion
Orienteringsmagasinet 1 kr