Svenska Orienteringsförbundet

Frågor och svar

Kategori: OLA - 4. Under tävling - 04 Tidtagning och kvar i skogen

Hur sätter jag upp inläsningen efter målgång, så att jag kan läsa av deltagarnas löparbrickor efter målgång, samt kontrollerar så att inläsningen fungerar korrekt?
Till börja med, se till att den externa enheten är inkopplad på rätt sätt, dvs att den fått kontakt med OLA och i rätt porthastighet (se annan fråga med svar).

Det finns sedan ett antal sätt att kontrollera så att allt fungerar före första målgång och utstämpling.


Enkel kontroll (kontrollerar endast kommunikationen)

1. Starta dialogen Under tävling → Tidtagning → Brickinläsning Sportident/Emit.

2. Prova att stämpla med en bricka som inte är anmäld till tävlingen. Status på testbrickan ska bli ”Okänd bricka” om allt är korrekt.


Normal kontroll (kontrollerar kommunikationen, klassen, banan samt sträcktidsskrivaren kopplad till utläsningen)

1. Anmäl en ny deltagare (valfritt namn) till en klass och med en bricka ni har tillgång till.

2. Se till att deltagaren får en starttid i startlistan (viktigt att denna är efter den s k ”nolltiden”*).

3. Starta dialogen Under tävling → Tidtagning → Brickinläsning Sportident/Emit.

4. I denna dialog, klicka på ”Inställningar” uppe till vänster och därefter i menyn som kommer upp, på ”Inställningar” igen. I den nya dialogen som visas, kryssa för ”Skriv ut individuella sträcktider”. Välj rätt modell på masterenheten och klicka ”OK”.

5. Tillbaka i dialogen för brickinläsning, klicka på ikonen för serieportsinställningar. I den nya dialogen som visas, ta bort alla eventuella tidigare kopplingar som ligger där. Välj sedan:

a. Funktion, t ex ”SI - läs in brickor” om Sportident används.

b. Port, t ex Com 3, om det är vad som ställts in vid inkopplingen av enheten, se egen fråga med svar.

c. Hastighet, t ex 38 400 för Sportident. d. Välj ”OK”.

6. Kontrollera att rätt skrivare är installerad och vald. Görs i OLAs meny högst upp i programmet; via Inställningar → Utskriftsformat.

7. Prova att stämpla med deltagarens bricka.

8. Om det fungerar, skapa en skräpklass via Före tävling → Klasser → Registrera anmälningsklasser.

9. Byt klass för deltagaren antingen via Före tävling → Efteranmälan och återbud → Ändra anmälning för löpare (individuell tävling) eller via Under tävling → Tävlingsexpedition → Löparhantering → Ändra laguppställning (stafettävling).

10. Slutligen, ändra status för klassen från ”Normal” till ”Används inte” via Före tävling → Klasser → Parametrar för tävlingsklasser.


Kontrollera tiden i målenheterna

Kontrollera även löpande under dagen att målenheterna håller tiden.*) Nolltiden är den tid OLA räknar mot. För ändra eller kontrollera nolltiden, se Före tävling → Tävlingsparametrar → Tävlingsuppgifter och klicka på ”Etapp” för att sedan ställa in nolltiden i fältet ”Etappdatum/nolltid”.

Tillbaka

Annonser

Bagheera