Svenska Orienteringsförbundet

Frågor och svar

Kategori: OLA - 4. Under tävling - 04 Tidtagning och kvar i skogen

Hur ser jag hur många som är kvar i skogen?
Genom att läsa in checkenheter från start (gäller Sportident) går det att sålla bort alla som ej startat.

Alla checkenheter från alla starter behöver hanteras samtidigt så börja med att samla in alla dessa. Se till att den masterenhet som ska användas för kommunikationen med checkenheterna är inkopplad på rätt sätt, dvs att den fått kontakt med OLA och i rätt porthastighet (se annan fråga med svar).

Därefter, gör så här:

1. Gå in via Under tävling → Tävlingsexpedition → Läs in startande från checkenhet.

2. Använd en masterenhet och lägg första checkenheten ovanpå. Genom att trycka på uppdateraknappen läses de startande in.

3. Fortsätt att läsa in alla checkenheter, en i taget. När masterenheten är inläst kommer det upp en ruta. Spara då informationen.

4. När informationen är sparad, tryck på knappen ”Sätt ej aktiverade till start”.

För att kontrollera vilka som är kvar i skogen, gå via Under tävling → Tävlingsexpedition → Löparhantering → Kvar i skogen. Som standard visas enbart de som varit ute mer än en timme. Genom att ändra tiden i fältet i överkant, eller ta bort krysset i kryssrutan i överkant, så går det att visa alla eller inom andra tidsrymder.


Kvar i skogen vid stafettävling

Om ett lag ej kommer till start, se till att ändra alla tre deltagarna till ”Ej start”, annars dyker de upp som ”Kvar i skogen”.

Ett alternativ till tömningen av checkenheterna för att stämma av ”Kvar i skogen” vid stafett är att samla in alla kartor som inte har använts och markera dess ägare som ”Ej start” i OLA. Tänk på att på väg till startpunkten samla in kartor som inte används vid parallella sträckor. Dessa får stämmas av med antalet deltagare i aktuellt lag som kommer i mål, alternativt stämmas av med lagledare vem som inte deltagit.

Tillbaka

Annonser

Bagheera