Svenska Orienteringsförbundet

Frågor och svar

Kategori: OLA - 4. Under tävling - 05 Röd utgång

Hur ordnar jag resultatpublicering på datorskärmar (med automatisk uppdatering) på arenan och hur sätter jag upp dessa?
Uppsättningen görs i tre steg – första steget i OLA Server, andra och tredje i OLA Klient. Filerna sparas i mappen \ProgramFiles(x86)\OLAX.X\webpages\results. Se till att skrivrättigheter till mappen finns, annars skapas inga resultatfiler.


1. Aktivera resultatfunktionen (i OLA Server)

Öppna OLA Server via Windows startmeny. Klicka på Webbresultat och kryssa för ”Webbresultat aktivt”.

Vid flerdagarstävling, ange rätt etapp, samt kryssa för rutan ”Totalresultat” om det ska visas totalresultat istället för etappresultat.

Uppdateringsintervallet anger hur ofta skärmarna ska hämta resultat och visa dessa.

När du är klar, tryck ”Start”.


2. Ange rätt skärm och kolumn (i OLA Klient)

Öppna OLA Klient. Gå in via Före tävling → Klasser → Parametrar för tävlingsklasser.

Välj klass och i fältet nämnt ”Resultatvy”, skriv in två siffror separerade med ett kolon, där den första siffran motsvarar skärmnummer och den andra kolumnnummer.

Exempel: Om 1:1 anges i fältet för en klass så kommer klassen att läggas in på skärm 1 i kolumn 1. Om flera klasser har samma värde kommer klasserna att växlas i den kolumnen. Till exempel om D21 och H21 båda har 2:2 så kommer klasserna finnas med på skärm nr 2 och i kolumn 2 på den sidan, där de kommer att växla mellan varandra.


3. Koppla in resultatskärmarna och visa resultaten

Koppla in resultatskärmarna (externa datorskärmar) till en eller flera av nätverkets datorer, alternativt koppla in smart-tv-apparater med webbläsare direkt på nätverket.

På klientdatorn, alternativt smart-tv-apparaten, öppna webbläsaren och i adressfältet, ange IP-adressen och portnumret till OLA Server, samt sökvägen till resultatet. Resultaten ligger i mappen ”results” och filerna i mappen är döpta ”1.html”, ”2.html” osv, där siffran motsvarar skärmnumret i fältet ”Resultatvy”.

Exempel på webbadress till resultaten på skärm 3: http://192.168.0.1:8080/results/3.html.

Tillbaka

Annonser

Bagheera