Svenska Orienteringsförbundet

Frågor och svar

Kategori: OLA - 4. Under tävling - 07 Speaker

Hur sätter jag upp automatisk registrering av passertider vid mellantidskontroller, samt på mållinjen, och hur kontrollerar jag så att detta fungerar?
Görs via Under tävling → Speaker → Automatisk registrering av passertider.

Se egna frågor med svar för att a) koppla in enheterna rätt, dvs att de har fått kontakt med OLA och i rätt porthastighet, och för att b) registrera kontrollerna som mellantidskontroller.

Viktigt är att den elektroniska koden i enheten är densamma som den registrerade elektroniska stämplingskoden i OLA. För Sportident står den elektroniska koden i enheten på enhetens baksida, där ”Mål 10” motsvarar koden ”10”. Se annars enhetsleverantörens programvara för rätt id-nummer på enheten. I OLA hittas kontrollens elektroniska stämplingskod under Före tävling → Kontroller och banor → Registrera kontroller och kan vid behov ändras där.

När det gäller Sportidents mellantidskontroller är det viktigt att de är programmerade i s k autosend-läge.

Alla deltagare som passerar en inkopplad och registrerad kontroll visas i fönstret som en logg och det går att ta emot flera mellantids-/målkontroller till samma dator/dialog.


Automatisk tid på mållinjen

Önskas automatisk tid på mållinjen, använd en masterenhet som målkontroll. Inga inställningar för enheten behöver göras i övrigt. Däremot gäller även här att den elektroniska koden i enheten ska vara densamma som den registrerade elektroniska stämplingskoden i OLA, samt att enheten i Sportidents fall behöver vara programmerad i autosend-läge.

Ingen registrering av målkontrollen som mellantidskontroll behövs i OLA.


Kontrollera att målenheterna fungerar

Öppna Under tävling → Speaker → Automatisk registrering av passertid på den klient som är ansluten till målenheterna och provstämpla i inkopplad målenhet. Observera att dialogen bara är en logg vad som händer och att informationen inte syns i motsvarande dialog i övriga klienter (eller i servern).

För att även kontrollera att deltagarnas tider kommer upp i systemet behöver test göras med en anmäld deltagares bricka. Vid stämpling i målenheten ska informationen komma upp i dialogen Under tävling → Speaker → Visa aktuell ställning för vald klass.

Tillbaka

Annonser

Bagheera