Swedish Orienteering Federation

Frequently asked questions

Category: OLA - 5. After the event - 01 Backup

Hur sparar jag avläsningsloggarna från avläsningsdatorerna?
Spara avläsningsloggarna från avläsningsdatorerna.
De ligger i C:\ProgramData\OLA5\log och finns på formen SportIdentÅÅÅÅMMDD.log.

Back

Advertisements

Orienteringsmagasinet 1 kr
OK Orion