Svenska Orienteringsförbundet

Frågor och svar

Kategori: OLA - 1. Komma igång - 06 Databas

Kan jag använda MySQL version 5,7?
Det går att anävnda 5.7 om man ändra flaggan ONLY_FULL_GROUP_BY i MySQL-servern till ”false”.
Mer info finns på https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/group-by-handling.html.
Funktionen som berörs är klubbstartlistor, har man inte behov ad det behöver man inte göra ändringen.

Tillbaka

Annonser

Bagheera