Svenska Orienteringsförbundet

Frågor och svar

Kategori: Eventor - Tävlingsadministration

Hur skapar vi tävlingsrapporten i Eventor och vad menas med samrapportering och mottagande distrikt?
Så snart resultaten är uppladdade kan tävlingsrapporten skapas genom att på tävlingens administrationssida klicka på Tävlingsrapport och därefter Skapa tävlingsrapport.

På sidan som kommer upp kan två val göras.

1. Samrapportering

Om tävlingen har delats upp i två eller flera tävlingar i tävlingsprogrammet föreslår Eventor de övriga tävlingar som kan vara aktuella för samrapportering. Följande gäller här:

- Tävlingar som går samtidigt, till exempel en huvudtävling och en publiktävling, ska samrapporteras.

- Två tävlingar som går olika dagar ska normalt sett inte samrapporteras. Det gäller till exempel etapp- och flerdagarstävlingar, inklusive kval- och finaltävling. Det gäller till och med kval- och finaltävling som går samma dag. Däremot gäller det ej tävling som går över två eller flera dygn där varje deltagare totalt deltar endast en gång.

Vid kval- och finaltävling, där hela anmälningsavgiften betalas i samband med kvaltävlingen, är det viktigt att för statistikens skull ändå skapa rapporten för finaltävlingen. Tänk då bara på att sätta SOFT-avgiften till 0 kr och kryssa ur rutan för tävlingsavgift (görs under Anmälningsavgifter och stoppdatum).

Vid inställd kvaltävling, glöm inte att sätta kvaltävlingen till inställd i Eventor så att ingen påminnelse om tävlingsrapport kommer. Kopiera sedan anmälningsavgifter och stoppdatum från kvaltävlingen över till finaltävlingen och skapa rapporten där.

När du bestämt vilka tävlingar som eventuellt ska samrapporteras med den tävling du skapar rapporten för, markera dessa genom att kryssa för aktuella rutor. Om ingen tävling ska samrapporteras med den tävling du skapar rapport för, låt rutorna förbli tomma.

2. Val av distrikt

Nedanför, på samma sida, anges mottagande distrikt för tävlingsavgiften. Normalt sett är detta arrangörsklubbens distrikt, vilket också är förvalt. Om tävlingen arrangerats ihop med en förening i ett annat distrikt, t ex en DM-tävling för två olika distrikt, ska normalt sett båda distrikten markeras. Se egen fråga med svar om vad som gäller för DM och samarrangemang (inkl. mottagande distrikt för tävlingsavgiften).

När rätt distrikt markerats, klicka på Nästa för att gå vidare.

På nästföljande sida, kontrollera att allt ser korrekt ut och spara.

Tillbaka

Annonser