Svenska Orienteringsförbundet

Frågor och svar

Kategori: Eventor - Tävlingsadministration

Hur skapar vi tävlingsrapporten i Eventor (inkl. närtävlingar) och vad menas med samrapportering och mottagande distrikt?

För närtävlingar där inte Eventor använts för administrationen av tävlingen

Här sker rapportering via Administration/Arrangemang >> Närtävling - endast tävlingsrapportering.

Allt som behöver fyllas i är namn och datum för tävlingen, samt antal anmälda (för statistik) och den totala summan av alla anmälningsavgifter så räknar Eventor ut arrangemangsavgiften automatiskt.

Faktura på arrangemangsavgiften går ut till arrangörsföreningen via mejl så snart tävlingsrapporten godkänns av SOFT.


För tävlingar där Eventor används för administrationen

Så snart resultaten är uppladdade kan tävlingsrapporten skapas genom att på tävlingens administrationssida klicka på Tävlingsrapport och därefter Skapa tävlingsrapport.

På sidan som kommer upp kan två val göras.

1. Samrapportering

Om tävlingen har delats upp i två eller flera tävlingar i tävlingsprogrammet föreslår Eventor de övriga tävlingar som kan vara aktuella för samrapportering. Följande gäller här:

- Tävlingar som går samtidigt, till exempel en huvudtävling och en publiktävling, ska samrapporteras.

- Två tävlingar som går olika dagar ska normalt sett inte samrapporteras. Det gäller till exempel etapp- och flerdagarstävlingar, inklusive kval- och finaltävling. Det gäller till och med kval- och finaltävling som går samma dag. Däremot gäller det ej tävling som går över två eller flera dygn där varje deltagare totalt deltar endast en gång.

Vid kval- och finaltävling, där hela anmälningsavgiften betalas i samband med kvaltävlingen, är det viktigt att för statistikens skull ändå skapa rapporten för finaltävlingen. Tänk då bara på att kryssa ur rutan "Beskattningsgrundande" för alla avgifter (görs under Anmälningsavgifter och stoppdatum).

Vid inställd kvaltävling, glöm inte att sätta kvaltävlingen till inställd i Eventor så att ingen påminnelse om tävlingsrapport kommer. Kopiera sedan anmälningsavgifter och stoppdatum från kvaltävlingen över till finaltävlingen och skapa rapporten där.

När du bestämt vilka tävlingar som eventuellt ska samrapporteras med den tävling du skapar rapporten för, markera dessa genom att kryssa för aktuella rutor. Om ingen tävling ska samrapporteras med den tävling du skapar rapport för, låt rutorna förbli tomma.

2. Val av distrikt

Nedanför, på samma sida, anges arrangerande klubbs distrikt. Om tävlingen arrangerats ihop med en förening i ett annat distrikt, t ex en DM-tävling för två olika distrikt, ska normalt sett båda distrikten markeras. Se egen fråga med svar om vad som gäller för DM och samarrangemang.

När rätt distrikt markerats, klicka på Nästa för att gå vidare.

På nästföljande sida, kontrollera att allt ser korrekt ut och spara.Faktura på arrangemangsavgiften går ut till arrangörsföreningen via mejl så snart tävlingsrapporten godkänns av SOFT. Innan dess behöver både tävlingsledare och tävlingskontrollant signera rapporten. Tidsfristen fram till förfallodatum för fakturan är 30 dagar.
Mejlet skickas till samtliga tävlingsledare, samtliga tävlingskontrollanter, arrangerande klubbs mejladress och arrangerande klubbs fakturaadress i Eventor.

Tillbaka

Annonser

Bagheera