Svenska Orienteringsförbundet

Frågor och svar

Kategorier: Sverigelistan - Allmänt, Sverigelistan - Ranking

Vilka uppgifter har jag som rankingansvarig (RA) i distriktet och hur uppdaterar jag mina kontaktuppgifter under Support och kontakt?
Distriktet (OF) utser en rankingansvarig, RA, som har följande ansvarsuppgifter:

• Att bedöma vilka tävlingar som ska vara rankingmeriterande i distriktet, samt vilka tävlingar som i efterhand inte ska ge ranking pga orättvisa förhållanden, t ex felaktigt placerad kontroll, spårsnö etc. Ogiltig tävling rapporteras till Sverigelistan-supporten via e-postadressen sverigelistansupport@orientering.se.

• Att sätta subjektiv rankingpoäng på distriktets löpare efter gjord ansökan av löparen via en funktion i anslutning till Sverigelistan. Då en ansökan görs skickas ett automatiskt mejl till RA som via en länk i mejlet kan gå in och sätta en subjektiv poäng. Poängen som sätts är utan det s k tillägget, vilket är den aktuella justering som råder beroende på den bäst rankades poäng (som alltid ska vara 0).

Löpare i utländska klubbar ansvarar SOFT för.

• Att utgöra support för distriktets löpare vid frågor om ranking, gallring osv. Därför är det viktigt att du som RA är påläst i de rankingfrågor som hittas via FAQ-sidorna här i Eventor.

Kontaktuppgifter till rankingansvariga i distrikten nås via menyvalet Support och kontakt i Sverigelistan. Kontaktinformationen hämtas från angivna uppgifter i Idrottonline. Rollen rankingansvarig sätts i Eventor av SOFT eller OF.

Tillbaka

Annonser

Bagheera