Svenska Orienteringsförbundet

Frågor och svar

Kategori: Sverigelistan - Ranking

Hur ansöker jag om subjektiv ranking och hur fungerar poängsättningen i praktiken?
För att kunna söka subjektiv ranking behöver du:

• Ha betalat rankingavgift för den säsong du vill söka subjektiv poäng för.
• Vara inloggad i Eventor med din egen användare eftersom ansökan kommer att kopplas ihop med den inloggade användaren (klubbadministratör kan logga in virtuellt som aktuell person och söka).

För att söka subjektiv poäng, klicka på Subjektiv i Sverigelistans meny och ansök för den säsong du vill ha subjektiva poäng för. Önskad poäng samt kommentar till RA kan lämnas.

Aktuellt distrikts RA får ett autogenererat e-postmeddelande och kan gå in i Sverigelistan och redigera samt godkänna ansökan.

I övrigt gäller följande:

• Två eller fler tillsprungna rankingresultat ska ha uppnåtts innan ansökan om subjektiv ranking är möjlig.
• Vid godkänd ansökan blir den rankade automatiskt tilldelad sex stycken fiktiva rankingresultat, daterade samma dag som ansökan godkänns och var och en med en rankingpoäng motsvarande den subjektiva poäng RA sätter.
• Den tilldelade subjektiva poängen ska spegla ett snitt på sex tävlingar, dvs inte endast ett potentiellt bästa resultat.
• De subjektiva poängen gäller tills vidare, men från och med det tredje tillsprungna rankingmeriterande resultatet (på en verklig tävling) plockas en subjektiv poäng per tävling bort ur snittet. Det gäller oavsett om de tillsprungna resultaten är sämre än den subjektiva ranking du blivit tilldelad.

Tillbaka

Annonser