Swedish Orienteering Federation

Frequently asked questions

Categories: Eventor - User account and login, Eventor - Roles and access, Eventor - Membership

Jag är med i klubbens medlemsregister i IdrottOnline, men inte i Eventor. Hur fungerar synkroniseringen mellan IdrottOnline och Eventor - och behöver jag göra något för att komma över till Eventor?
Eventor hämtar all person- och organisationsdata från Riksidrottsförbundets system, IdrottOnline.

Det finns två typer av synkronisering:

- Automatisk. Normalt sker denna var 15:e minut, där de ändringar som gjorts sedan tidigare synkronisering fångas upp.

- Manuell. Denna sker cirka en gång per år, men kan ske oftare om behovet uppstår. Det här är en s k fullständig synkronisering som fångar upp även sådant som kan ha missats vid tidigare synkroniseringar.

Om du vet att du finns med i IdrottOnline, men inte i Eventor, be din klubbadministratör söka upp dig i medlemsregistret på klubbens IdrottOnline-sida och kontrollera så att följande är uppfyllt:

1. Att rutan "Orientering" är förkryssad under "Aktiv i idrott".
2. Att fältet "Medlem t o m" är tomt (standard), alternativt innehåller ett datum som fortfarande är aktuellt.

Så snart ovanstående är uppfyllt och sparat kommer din klubbtillhörighet tillbaka i Eventor inom 15 minuter och du ska kunna anmäla dig till tävlingar mm. Om inget händer kan klubbadministratören snabba på processen genom att gå in under Klubben >> Medlemmar och klicka på knappen "Synkronisera med IdrottOnline".

Om ovanstående inte fungerar är en sista utväg för klubbadministratören att ta bort dig ur medlemsregistret på klubbens IdrottOnline-sida och lägga dit dig igen.

Om inte heller det fungerar, be klubbadministratören ta kontakt med Eventor-supporten.

Back

Advertisements

Bagheera