Svenska Orienteringsförbundet

Frågor och svar

Kategori: OLA - 1. Komma igång - 01 Konfiguration och programinstallation

Vi arrangerar en stafett och har samtidigt en individuell publiktävling, alternativt öppna motionsklasser. Hur sätter vi upp det i OLA?
Det här blir två olika tävlingar datamässigt. Det betyder att det blir två separata uppsättningar av avläsning, administration och eventuellt speaker.

Så här sätter ni upp tävlingen i OLA:
 
○ En serverdator med en OLA på.
○ På serverdatorn, starta två olika OLA-servrar, en för stafetten och en för individuella tävlingen/klasserna. De två ska ha olika port-nr på så att de inte krockar med varandra.
○ Starta respektive OLA-klient som webbstart (via webbläsaren) genom att skriva in webbadressen: http://min_server:8080 för stafetten och till exempel http://min_server:8090 för individuella tävlingen.

Tillbaka

Annonser

Bagheera