Svenska Orienteringsförbundet

Frågor och svar

Kategori: Sverigelistan - Allmänt

Vad är Sverigelistan och vem har rätt att vara med?
Sverigelistan är en poänglista för alla med en ålder av 15 år och uppåt och samtidigt ett gallrings- och seedningsverktyg för rankade personer till våra största och viktigaste tävlingar.

Endast den som representerar en förening ansluten till Svenska Orienteringsförbundet, eller den som är svensk medborgare (med svenskt personnummer) i utländsk förening, har rätt att vara med på Sverigelistan.

Alla som uppfyller ovanstående kriterier kommer automatiskt med på Sverigelistan.

Enligt tävlingsreglerna godkänner du din medverkan i Sverigelistan genom din anmälan till en tävling:

TR 4.14.4 Genom sin anmälan samtycker den tävlande till att namnet registreras i tävlingsdokumentationen och offentliggörs på Internet och i andra media, samt att eventuell GPS-uppföljning offentliggörs.

Sverigelistan hör till kategorin "andra media".

Tillbaka

Annonser

Bagheera