Svenska Orienteringsförbundet

Frågor och svar

Kategori: Sverigelistan - Allmänt

Hur många tävlingar är meriterande i Sverigelistan och hur beräknas poängen, dvs hur ser poängformeln ut?
Poängen hos en löpare i Sverigelistan beräknas som medelvärdet av de sex bästa resultaten under exakt ett år tillbaks i tiden.

Denna poäng uppdateras normalt dagligen.

Poängen i en tävlingsklass grundar sig på de tre bästa tiderna och de tre bästa poängerna. Endast löpare som finns med i Sverigelistan används för beräkningen.

Poäng (P) = (Egen tid - (Tm - Pm/((75 + Pm)/Tm))) x ((75 + Pm)/Tm)

Förklaringar:
• Pm motsvarar medelpoängen för de tre bäst rankade som startar i klassen.
• Tm motsvarar medeltiden av de tre bästa tiderna i resultatlistan.
• För damer byts siffran 75 ut mot 60.
• Korrektionskvoten (Kk) anger förhållandet mellan korrektionstiden och medelpoäng/tid och beräknas för damer som Kk = (60 + Pm)/Tm och för herrar Kk = (75 + Pm)/Tm
• Bastiden (Tb) motsvaras av den tid landets bäst rankade teoretiskt sett skulle ha erhållit på aktuell bana och beräknas enligt Tb = Tm - Pm/Kk
• Poängen (P) beräknas för varje tävlande enligt P = (Egen tid - Tb) x Kk
• Uträkningen kan förenklas något genom att först beräkna Kk och sedan använda sambandet P = Egen tid x Kk – 60 (damklass) eller P = Egen tid x Kk - 75 (herrklass)

Undantag och villkor
• För att förhindra orealistisk låg segrarpoäng i mindre klasser tillåts medeltiden ligga högst 10 % efter segrartiden.
• Klasser med färre än tre fullföljande bedöms ej.
• Högsta möjliga poäng per tävling är 300 poäng.
• Om ej sex resultat uppnåtts fylls resultaten ut med fiktiva 300-poängare.
• Vid beräkning av en deltagares poäng används alltid medelpoängen av de tre lägsta poängerna i Sverigelistan bland de startande, även i rankingmeriterande klasser. Det betyder att poängerna inte behöver tillhöra rankade deltagare.

För de särskilda listor som finns för långdistans, medeldistans, sprintdistans och för nattävlingar grundar sig löparens poäng på de tre bästa resultaten inom respektive kategori. Det betyder till exempel att de tre bästa sprintresultaten ligger till grund för löparens placering på sprintlistan.

Däremot består snittpoängen på de tre med bäst poäng i klassen på en tävling, dvs den så kallade beräkningspoängen, av löparnas medelvärde av de sex bästa resultaten under exakt ett år tillbaks i tiden för distanserna långdistans och medeldistans, samt tävlingstidpunkten natt. Det betyder till exempel att snittpoängen på de tre med bäst poäng i klassen på en sprinttävling består av resultat gjorda på långdistans-, medeldistans- och på nattävlingar.

Tillbaka

Annonser

Bagheera