Swedish Orienteering Federation

Frequently asked questions

Category: Sverigelistan - General

Vilka tävlingar och klasser är meriterande i Sverigelistan?
Nationella tävlingar och distriktstävlingar upptagna i SOFT:s tävlingsprogram i Eventor är normalt sett meriterande. Närtävlingar är inte meriterande. En lista över meriterande tävlingar finns presenterade i anslutning till Sverigelistan.

För Sverigelistan, skog, får det i resultaten ingå individuella tävlingar över disciplinerna långdistans, medeldistans och nattorientering. Sprintdistans är inte meriterande.

För Sverigelistan, sprint, får det i resultaten endast ingå sprinttävlingar.

Alla klasser i åldersgrupperna 15 och uppåt är normalt sett meriterande i Sverigelistan, förutom kortklasser (och åldersindelade motionsklasser då sådana erbjuds). Öppna klasser är ej meriterande.

För rankingmeriterande klasser, läs mer här.

Villkor och begränsningar:
• Resultat på annat distrikts DM-tävling får räknas.
• Ingen samberäkning av poäng för klasser med samma bana sker (utgick inför 2011).
• Tävling med jakt- eller gemensam start är ej meriterande. Ej heller stafett- eller patrulltävling.
• Nationella tävlingar och distriktstävlingar som inte är öppna för alla att delta i, är normalt sett inte meriterande. Det brukar främst gälla ungdomsserier, distriktsmatcher, klubbmatcher och liknande.
• Militära tävlingar och skoltävlingar är inte meriterande.
• Resultat från klass med fri starttid är inte meriterande, däremot s k fri intervallstart (fri minutstart), förutom i rankingmeriterande klass där startordningen ska vara lottad.

För tävlingar i annat land, läs mer här.

För banorna gäller följande i den mån det kan kontrolleras:
• Alla kontroller (utom eventuellt sista, vätske- och passagekontroller eller liknande) ska finnas i skogsterrängen. Max 25 % av banlängden får gå i bostadsområde. Detta gäller ej sprint.
• Större delen av banan får ej ha svårighetsgraden mellan grön och röd, dvs banor av nybörjar- och motionskaraktär.

Endast rankade i Sverigelistan får tillgodoräkna sig resultat på utlandstävling och i rankingmeriterande klass.

Back

Advertisements

Bagheera