Swedish Orienteering Federation

Frequently asked questions

Category: OLA - 1. Starting up - 01 Konfiguration and installation

Vad är OLA?
OLA är Svenska Orienteringsförbundets tidtagningsprogram, eller tävlingsadministrativt system, som det också heter.

För mindre tävlingar och träningar behövs endast en dator där OLA installeras som vilket program som helst.

Till ett normalt tävlingsarrangemang rekommenderas ett nätverk med ett antal datorer som klienter samt en dator som server. Klienterna kallas hädanefter OLA Klient och servern OLA Server. Om man väljer att använda en extern databashanterare, t ex MySQL, ska denna ligga på samma dator som OLA Server.

Back

Advertisements

Bagheera