Svenska Orienteringsförbundet

Inlägg i OLA > Ola server

 • Magnus Johansson
  lördag 28 november 2015 klockan 17:20

  På den dator som är server behöver man inte starta OLA via webbstart, där är ju ändå OLA installerad. Däremot kan det  vara bra att ända ansluta via OLA Server och inte direkt till den lokala databasen, kanske framförallt med tanke på sista punkten nedan.

  Att på övriga klienter starta OLA via webbstart istället för att installera har flera fördelar:

  - Om du lånat ihop datorer från klubbkamrater behöver du inte installera något på deras datorer (ok, du behöver Java och på några datoerer drivrutiner för SportIdent)

  - Du slipper uppgradera OLA på alla klienter om du bytt version på servern (t ex sedan förra tävlingen)

  - Du är helt säker på att alla klienter går mot samma databas och tävling. Det är inte så kul att en halvtimme in i tävlingen inse att en av avläsningsdatorerna gått mot testtävilngen där du testade olika inställningar, eller mot förra årets tävling som råkade finnas lokalt på datorn.

 • Patrik Brorsson
  lördag 28 november 2015 klockan 15:36

  Ok tack, varför webstart och inte en installerad Ola-version?

 • Gunnar Svanberg
  lördag 28 november 2015 klockan 13:25

  Metod 2 är rätt.
  Använd sen OLA webbstart för att ansluta alla klienter.

 • Patrik Brorsson
  lördag 28 november 2015 klockan 12:58

  Hej! 

   

  Vad är den rekommenderade metoden vid nätverk när man använder den inbyggda databasen.

   

  1) att skapa tävlingen i Ola och sedan fortsätta använda den datorn och skriva direkt i databasen mha Ola  och låta andra klienter koppla in sig via Ola server för att komma åt databasen

  eller

  2) skapa tävlingen i Ola och sedan stänga ner programmet. Öppna Ola server med den skapade tävlingens databas och sedan öppna tävlingen i samma dator via Ola server precis som de övriga klienterna.

   

   

Annonser

Skåne OF
Orienteringsmagasinet 1 kr