Svenska Orienteringsförbundet

Inlägg i Utvecklingsförslag > "OLA->Före tävling" till Eventor

 • Christoffer Olsson
  måndag 23 maj 2016 klockan 13:44

  Jag hade tyckt att det vore skönt om någon kunde ordna med en manual/lathund för att kunna göra detta, det sparas mycket tid genom att kunna jobba i OLA samtidigt, än man ska vänta på någon är färdig med lotta startlistan, köra diverse administration som man kommer göra i efter tävlingen

 • Magnus Johansson
  måndag 23 maj 2016 klockan 11:05

  Ett sätt att lösa det på (för varje arrangör) är att sätta upp en OLA-server eller MySQL-server som är åtkomlig över internet, så kan alla som ska jobba med tävlingen ansluta till servern och jobba, var och en från sitt håll.

  Man bör såklart tänka sig för så man inte gör det möjligt för illasinnade att komma åt saker som inte ska kommas åt. OLAs inbyggda användarhantering ger inte särskilt mycket säkerhet, så man kanske behöver ha någon lösning för att koppla upp via VPN av något slag. Oavsett hur man väljer att göra så kräver det ju såklart lite extra teknisk kompetens.

 • Björn Norrliden
  lördag 21 maj 2016 klockan 11:34

  Ibland har jag funderat på om det inte hade varit bra att kunna förbereda ännu mer av tävlingarna i Eventor, innan man behöver blanda in OLA eller något annat program.

  Ett exempel är förberedelse av startfält och lottning. Idag behöver man först ladda ner tävlingen från Eventor till OLA, utföra lottningen, och sedan ladda upp startlistor till Eventor. När efteranmälda ska in får man upprepa proceduren.

  En fördel med att kunna lotta i Eventor är att det blir enklare att samarbeta kring en tävling. I mitt fall är sekretariatspersonalen utspridd i landet innan tävlingen sker. Vi har då all information samlad i "molnet" (Eventor), och slipper skicka databasbackuper till varandra (där vi snart glömmer vilken backupfil som är den senaste giltiga).

  I princip syftar jag på allt som idag ligger under "Före tävlingen" i OLA.

  Sen inser jag att det antagligen skulle innebära en hel del jobb att få till det här. Och kanske tycker någon att det går utanför Eventors syfte också? Det hade i alla fall varit intressant att höra vad andra tycker.

Annonser

Bagheera