Svenska Orienteringsförbundet

Inlägg i OLA > Bugg i utskrift av startlistor?

 • Magnus Johansson
  tisdag 7 juni 2016 klockan 9:28

  Förskjut starttider ligger under "Under tävling" och underförstått betyder det att den lottade starttiden inte påverkas, det är denna som syns i startlisteutskriften (som hittas under "Före tävling"). Funktionen är tänkt att användas om man t ex upptäcker att startklockan gått fel.

  I Eventor syns den faktiska starttiden, dvs den tid då löparen faktiskt startade. Det behöver inte vara samma sak som den lottade starttiden. Lite extra förvirrande blir det eftersom den faktiska starttiden kan sättas till något annat än den lottade starttiden redan innan löparen startat.

  För att få det resultat du önskade så kan jag inte komma på något bättre sätt än att använda "manuell lottning" och manuellt justera alla löpare med så många minuter som behövs, en löpare i taget.

 • Pär Moqvist
  lördag 4 juni 2016 klockan 22:40

  Råkade ut för en otrevlig situation med felakiga starttider i startlistorna. Det började med att jag efter lottning önskade förskjuta starttiderna i en klass 7 minuter framåt (för att undvika överlapp med annan klass på samma bana; många efteranmälda). Startlistan var redan publicerad och för att undvika klagomål ville jag inte lotta om. Jag använde istället "Förskjut starttider" samt justerade Första starttid i Parametrar för tävlingsklasser. Allt såg fint ut i både OLA och på Eventor.

  Under tävlingen får jag reda på att sträcktidsutskrifterna uppvisar onormalt korta tider, 4 minuter i sprint är väl kort. Jag inser då att våra utskrivna startlistor fortfarande använder de icke förskjutna starttiderna. Folk har alltså gått till start och startpersonalen har skickat iväg dom baserat på de ursprungliga (för tidiga) starttiderna!!!

  Felet var dock ganska lätt att rätta till genom att skjuta tillbaka alla starttider, dock mycket stress och uteblivna resultat innan det var löst.

  Testar lite i efterhand för att förstå varför det blev så här och ser att löparnas individuella starttider inte påverkar startlisteutskriften ö.h.t. Och inte heller Första starttid påverkar ifall du har ändrat den. Utskriften utgår ändå från den ursprungliga första starttiden och inkrementerar bara med 1 minut per löpare oavsett deras individuella starttider?

  Det verkar finnas någon dold parameter som styr startlistornas utseende.

  Jag skulle kalla detta för en bugg i startlisteutskriften eftersom den inte genererar samma resultat som du kan se på Eventor.

Annonser

Skåne OF
Orienteringsmagasinet 1 kr