Swedish Orienteering Federation

Posts in Utvecklingsförslag > Fler Sökkategorier

  • Eventor-supporten
    Wednesday 24 January 2018 at 21:27

    Om du går in på avancerad sökning så har du alla de valen du efterfrågar. 

  • Anders Spånér
    Wednesday 24 January 2018 at 14:43

    Jag saknar under sökfunktionen gren en vidaresökning på vanlig orientering. Där borde det finnas med några rubriker till; stafett, natt, lång, medel sprint. Detta för att möjliggöra en specifik sökning. Vill jag t.ex springa natttävlingar måste jag leta igenom alla tävlingar. Tycker det borde vara lätt att lägga till funktierna då tävlingarna redai kalnedern har definierats som olika slags tävlingar såsom natttävling t.ex.

Advertisements

Bagheera