Svenska Orienteringsförbundet

Inlägg i Utvecklingsförslag > Hur kan skapandet av klasser göras enklare?

 • Henning Waltgård
  söndag 29 augusti 2010 klockan 20:00

  Det enda logiska är alternativ 1.
  Alternativ 2 fungerar inte från SportSoftware. I OE har kön fel datatyp (BOOL) varför det inte går att ange båda (för IN- U- och Ö-klasser).
  XML-filen bör ses över. Eventuellt ändring i IOF:s specifikation. Vid inläsning av startavgifter hamnar den första posten i startavgift 1 (vuxna) och den andra i startavgift 2 (ungdom). Om ingen startavgift 2 är definierad i Eventor läses istället efteranmälningsavgiften (50 SEK).
  Också för klasstyp avgör ordningen i filen hur de blir inlästa. OE förutsätter annan ordning än XML-filen från Eventor.

 • Mats Troeng
  fredag 27 augusti 2010 klockan 17:38

  Vi ser just nu över integrationen mellan Eventor och de tävlingsadministrativa systemen (OLA, SportSoftware, m fl) inför säsongen 2011. Det finns en hel del att förbättra, och i det arbetet vill vi ha hjälp av er användare. I dagsläget behöver tävlingsklasserna definieras i både Eventor och det tävlingsadministrativa systemet. Det är inte helt optimalt eftersom det dels innebär ett merjobb, och dels en ökad risk för fel. Hur ska det gå till i den bästa av världar? Jag ser följande huvudalternativ:

  1. Klasserna definieras i Eventor vid tävlingsansökan eller senast när anmälan öppnas. Därefter kan en exportfil skapas i Eventor som sedan läses in i det tävlingsadmnistrativa systemet.

  2. Klasserna definieras i det tävlingsadministrativa systemet. Innan anmälan öppnas i Eventor läses klasserna in via en exportfil som skapats i det tävlingsadministrativa systemet.

  Eller är det ett försumbart problem att definiera klasserna i båda systemen och att dagens tillvägagångssätt därför är fullt tillräckligt?

  Tack på förhand för era synpunkter.

Annonser

Bagheera